Kep

 

Sık Sorulan

 

Sorular

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP) (Registered e-Mail: REM, Certified e-Mail: CEM), kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. Kayıtlı Elektronik Posta  (KEP) sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “Kayıtlı e-posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Avantajları Nelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Avantajları Nelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlararası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sahibi olmak için nereden başvurabilirim?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sahibi olmak için nereden başvurabilirim?

TÜRKKEP, internet sitesi ana sayfasında “Online Başvuru” alanından güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak elektronik ortamda işlemlerin eksiksiz ve hatasız yapılmış olması kaydıyla gerçek kişilerden online başvuru kabul eder. Ayrıca;

 • TÜRKKEP ofislerine,TÜRKKEP Kayıt Noktalarına ve TÜRKKEP Başvuru Merkezlerine gelerek,
 • TÜRKKEP başvuru sahiplerinin noterlerden Tasdikli İmza Beyannamesi ve gerekli başvuru evraklarını kargo/posta ile TÜRKKEP merkez ofisine göndererek,
 • Bulunduğunuz yere kayıt yetkilisi çağırarak da başvuru yapabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

Bireysel;

 • Üzerinde TC Kimlik Numarası açıkca yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,
 • Almak istediği KEP hesabı adresi,
 • Mobil (GSM) telefon numarası,
 • Standart e-posta hesabı adresi,
 • TÜRKKEP Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • TÜRKKEP Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.

 

Kurumsal;

 • Varsa MERSİS numarasını kullanarak KEP adresi almak için tüzel kişinin MERSİS kaydı ve numarası, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi, Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri veya vekâletname gibi yetkili olduklarını gösteren belge (aslı veya noter tasdikli suretinin gösterilmesi zorunludur),
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alan adını nasıl belirlerim?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alan adını nasıl belirlerim?

Gerçek kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı adresi “adı.soyadı@hs03.kep.tr”; aynı isim ve soyadında bir kayıt olması durumunda “adı.soyadı.sayı@hs03.kep.tr” biçiminde oluşturulur. Başvuru sahibinin birden fazla adının veya soyadının olması halinde, bitişik yazılmak üzere adlardan veya soyadlardan en az biri açık olarak yazılacak şekilde KEP hesabı adresi verilir. Kurumsal başvurularda ise, “MersisNumarası”, “MersisNumarası.X”, “TüzelKişiAdı” ya da “TüzelKişiAdı.X” şeklinde olabilir. X, alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak belirlenir.

Bir KEP hesabını birden fazla kişi kullanabilir mi?

Bir KEP hesabını birden fazla kişi kullanabilir mi?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesapları bireysel kullanıcılar için tek bir kişiye aittir. Kurumsal hesaplar için, başvuru sırasında veya daha sonrasında istenilen kadar işlem yetkilisi atanabilir.

KEP saklama alanım dolduğunda ne olacak?

KEP saklama alanım dolduğunda ne olacak?

TÜRKKEP her bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı için kullanıcılara en az 100 (yüz) MB (megabayt) posta kutusu alanı sağlar. TÜRKKEP’in ilave posta kutusu alanı ve daha fazla gönderi büyüklükleri için belirlediği ücretler mevcuttur. Bu paketlerden faydalanarak depolama alanınızı büyütebilirsiniz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ile ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez

Satış ekibiniz beni ziyarete gelebilir mi?

Satış ekibiniz beni ziyarete gelebilir mi?

Talep edilmesi halinde Kayıtlı elektronik Posta (KEP) adresi hakkındaki başvuru ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi için, tarifeler kısmında belirtilen “Yerinde Kayıt Ücreti”nin verilmesi halinde TÜRKKEP Genel Müdürlüğü ya da TÜRKKEP Başvuru Merkezinden bir yetkili, yönlendirilebilir. TÜRKKEP, kendi adresinde başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kendi adreslerine kayıt yetkilisi gönderilmesi taleplerini yerine getirip getirmeme hakkını ve nasıl yerine getireceğinin koşullarını belirleme hakkını saklı tutar.

Ödemeyi hangi yollarla yapabilirim?

Ödemeyi hangi yollarla yapabilirim?

TÜRKKEP banka hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartı ile yapılabilir.

KEP hesabımı dondurabilir miyim?

KEP hesabımı dondurabilir miyim?

Dondurma işlemi yapılamaz. Ancak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesapları tamamen kullanıma kapatılıp, yeni bir ücret tarifesi üzerinden tekrar açılabilir. TÜRKKEP kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden açılabilir.

Cayma hakkım var mı?

Cayma hakkım var mı?

Hesap aktivasyonundan sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

KEP hesabımı farklı bir firmaya aktarabilir miyim?

KEP hesabımı farklı bir firmaya aktarabilir miyim?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesapları aktarılamaz. Herhangi bir KEPHS’den istenilen sayıda KEP adresi alınabilir.

Gönderdiğim KEP’in alıcıya ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Gönderdiğim KEP’in alıcıya ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletisi, alıcının posta kutusuna ulaştığında bir delil oluşarak, göndericiye bilgi verilmektedir.

Bana gönderilen KEP’ten nasıl haberim olabilir?

Bana gönderilen KEP’ten nasıl haberim olabilir?

Standart e-posta ve talep edilirse SMS ile bilgi verilmektedir.

Hangi standartları kullanıyorsunuz?

Hangi standartları kullanıyorsunuz?

TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta  (KEP) hizmetlerini aşağıdaki standartlara uygun olarak verir: ETSI TS 102 640 ISO/IEC 27001 c) ISO/IEC 27031 TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 14000:2004 f) BS 10012 IETF RFC 2821 h) IETF RFC 2822 TS ISO 10002, ITIL

Paket tercihlerimi, süreleri dolmadan değiştirebilir miyim?

Paket tercihlerimi, süreleri dolmadan değiştirebilir miyim?

Evet, değiştirilebilir.

Yurtdışına KEP gönderip alabilir miyim?

Yurtdışına KEP gönderip alabilir miyim?

Yabancı ülkelere ait KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı) adreslerine gönderim yapılamaz. Fakat ülkemizde faaliyet gösteren KEPHS’lerden alınan adresler arasında, kullanıcının yurt içinde veya yurt dışında olması fark etmeden Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alışverişi yapılabilir.

KEP hesabımdaki gönderinin boyutu en fazla ne kadar olmalı?

KEP hesabımdaki gönderinin boyutu en fazla ne kadar olmalı?

TÜRKKEP tüm kullanıcılarına, ekleriyle birlikte toplam büyüklüğü 10 (on) MB (megabayt)’ın altındaki orijinal KEP iletilerinin iletilmesini (gönderilmesini ve/veya alınmasını) garanti eder. TÜRKKEP gerçek ve tüzel kişi KEP hesap sahipleri, posta kutuları için daha fazla gönderi büyüklüklerine ihtiyaç duyulduğunda, TÜRKKEP’ten belirlenen ek ücretler dâhilinde temin edebilir.

KEP göndereceğim firmanın / kişinin KEP’i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

KEP göndereceğim firmanın / kişinin KEP’i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

TÜRKKEP sadece, gönderici olarak hizmet verdiği hesap sahiplerine KEP rehberini sorgulama hizmeti verir. KEP rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

Hatalı gönderdiğim KEP’i geri çekebilir miyim ya da iptal edebilir miyim?

Hatalı gönderdiğim KEP’i geri çekebilir miyim ya da iptal edebilir miyim?

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için, geri çekilemez, iptal edilemez.

KEP hesabımı başkasına devredebilir miyim?

KEP hesabımı başkasına devredebilir miyim?

KEP hesapları devredilemez.

KEP hesabımı kapattıktan sonra, aynı hesap adını tekrar açtırabilir miyim?

KEP hesabımı kapattıktan sonra, aynı hesap adını tekrar açtırabilir miyim?

TÜRKKEP, kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusunun yapılması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerinin sağlanması ve hesap ücretinin ödenmesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Kurum ya da kişiler rehberde benim hangi bilgilerimi yazarak arama yapabilir?

Kurum ya da kişiler rehberde benim hangi bilgilerimi yazarak arama yapabilir?

Bireysel KEP hesaplarında;

 • KEP hesap adres
 • Ad Soyad
 • Hizmet şekli
 • Ünvan
 • Adres
 • İmza doğrulama verisi
 • Telefon numarası

Bu bilgiler ile birden fazla kayıt bulunursa en son olarak sistem TC Kimlik Numarasının girilmesini isteyecektir.
Kurumsal KEP hesaplarında;

 • KEP hesap adresi
 • MERSİS Numarası veya Ticaret Sicil Numarası Tüzel Kişinin tam adı
 • Ana faaliyet alanı
 • Merkezin bulunduğu il
 • Adres bilgileri
 • İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı
 • İşlem yetkilisi /yetkililerinin ünvanı

Bir başkasının KEP hesabını nasıl sorgulayabilirim?

Bir başkasının KEP hesabını nasıl sorgulayabilirim?

KEP adresinize giriş yaptıktan sonra “Kullanıcı İşlemleri” sayfasında bulunan kurumsal veya bireysel rehber sorgulama sayfalarından sorgulama yapabilirsiniz.

KEP ile hangi formatlarda dosya gönderebilirim?

KEP ile hangi formatlarda dosya gönderebilirim?

KEP iletinin ekinde ve içinde her türlü veri/dosya formatı gönderilebilir. KEPHS, KEP gönderilerin içeriği ve formatıyla ilgilenmez, sadece virüs taraması yapar ve eğer virüslü bir iletiyse gönderimini engeller.

Paket ve gönderim ücretleri ne kadar?

Paket ve gönderim ücretleri ne kadar?

TÜRKKEP; yıllık veya taahhütlü olmak şartıyla aylık olarak belirli bir kullanım süresi, KEP gönderim adedi ve boyutuna göre fiyatlandırma yapar. Tarifelerimiz internet sitemizde yayınlanmıştır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanabilmem için bilgisayarımda herhangi bir program kurulması gerekiyor mu?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanabilmem için bilgisayarımda herhangi bir program kurulması gerekiyor mu?

Firefox 52 ve üzeri güncellenen sürümlerle birlikte internet tarayıcılarında yer alan Java eklenti desteği kaldırılmıştır. Elektronik İmza (e-İmza) ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınıza giriş ve imzalamalarda sorun yaşamamanız adına, İnternet tarayıcısı olarak Firefox’un 51. sürümünü linkten indirip kurmanız, bilgisayarınızda bu sürüm yüklü ise herhangi bir güncelleme yapmamanız veya İnternet Explorer kullanmanız önerilmektedir.Firefox 52 ve üzeri güncellenen sürümlerle birlikte internet tarayıcılarında yer alan Java eklenti desteği kaldırılmıştır. e-İmza ile KEP hesabınıza giriş ve imzalamalarda sorun yaşamamanız adına, İnternet tarayıcısı olarak Firefox’un 51. sürümünü linkten indirip kurmanız, bilgisayarınızda bu sürüm yüklü ise herhangi bir güncelleme yapmamanız veya İnternet Explorer kullanmanız önerilmektedir.

Paket süresi dolmadan çıkarsam, geri ödeme yapıyor musunuz?

Paket süresi dolmadan çıkarsam, geri ödeme yapıyor musunuz?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi adınıza 20 yıl boyunca saklanacağı için, geri ödeme yapılmayacaktır.

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) nedir?

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) nedir?

Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat (e-Tebligat) adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini ifade eder.

e-Tebligat ne zaman yürürlüğe girecek?

e-Tebligat ne zaman yürürlüğe girecek?

e-Tebligat yönetmeliği 19.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KEP delili nedir?

KEP delili nedir?

Belirli bir işlemin, belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi ifade eder.

KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutuldu. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

KEP gönderilerinin içeriği KEPHS ler tarafından okunabilir mi?

KEPHS’ları Kaıtlı Elektronik Posta (KEP) delillerini saklar. İçeriğini görüntüleyemez, saklayamaz.

Gönderdiğim KEP iletilmedi. KEP in nerede olduğunu ve ne zaman iletileceğini öğrenebilir miyim?

Gönderdiğim KEP iletilmedi. KEP in nerede olduğunu ve ne zaman iletileceğini öğrenebilir miyim?

Webmail ekranında bulunan “Delil Gösterimi” bölümünden delillere bakılabilir. TÜRKKEP iletilmeyen KEP’leri 24 saat içerisinde 3 defa iletmeyi dener.

Hesap bilgilerimi çaldırdım, hesabımı başkası kullanıyor olabilir. Ne yapmam gerekiyor?

Hesap bilgilerimi çaldırdım, hesabımı başkası kullanıyor olabilir. Ne yapmam gerekiyor?

Hesabınızı kapatabilir ya da şifre değiştirebilirsiniz. Destek almak için 0 850 470 0 537 telefon numaramızdan müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz..

Bir kişi ya da kurumdan bana KEP gelmesini engelleyebilir miyim?

Bir kişi ya da kurumdan bana KEP gelmesini engelleyebilir miyim?

Engellenemez. KEP hesabınızı kapatmanız gerekir. Gerçek kişiyseniz rehberden kaydınızı çıkarabilirsiniz.

Delil doğrulamasını / üretimini nasıl yaparım?

Delil doğrulamasını / üretimini nasıl yaparım?

Delil doğrulama ve üretimini KEPHS’ler yapmaktadır.

Geçmiş tarihte gönderdiğim bir KEP’i bulamadım, nasıl temin ederim? TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) delillerini saklamaktadır. Ücret karşılığı bu delilleri temin edebilirsiniz.

Geçmiş tarihte gönderdiğim bir KEP’i bulamadım, nasıl temin ederim?

TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) delillerini saklamaktadır. Ücret karşılığı bu delilleri temin edebilirsiniz.

Geçmiş tarihte gönderdiğim e-postamı sildim. Sizden temin edebilir miyim?

Geçmiş tarihte gönderdiğim e-postamı sildim. Sizden temin edebilir miyim?

KEPHS olarak TÜRKKEP yalnızca delilleri saklar ve görüntüler, mesaj içerikleri temin etmez.

KEP adresimizi, aynı zamanda e-Tebligat adresimiz olarak kullanabilecek miyim?

KEP adresimizi, aynı zamanda e-Tebligat adresimiz olarak kullanabilecek miyim?

Evet. KEP hesabınızı aynı zamanda e-Tebligat almak için de kullanabilirsiniz. e-Tebligata özel bir adres bulunmamaktadır.

Her kurum için ayrı bir e-Tebligat adresi açmalı mıyım?

Her kurum için ayrı bir e-Tebligat adresi açmalı mıyım?

Tek bir KEP adresi üzerinden tüm kurumların e-Tebligatlarını alabilirsiniz.

KEP hizmeti almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı olma gibi bir zorunluluğu var mıdır?

KEP hizmeti almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı olma gibi bir zorunluluğu var mıdır?

T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Pasaport ile kendisinin bizzat başvurusunu almamız halinde KEP adresini tescil ederek TÜRKKEP hesabınızı oluşturabiliyoruz.

Başka bir KEPHS’nin delillerini sizden doğrulayabilir miyim/ alabilir miyim?

Başka bir KEPHS’nin delillerini sizden doğrulayabilir miyim/ alabilir miyim?

TÜRKKEP ile farklı bir KEPHS arasındaki ya da farklı bir KEPHS ile TÜRKKEP arasındaki gönderimlerin delillerini tarafımızdan doğrulatabilirsiniz.

Şahıs firmaları nasıl KEP adresi alabilir?

Şahıs firmaları nasıl KEP adresi alabilir?

Kurumsal KEP hesabı başvurusunda bulunmalıdırlar.

Gerçek veya tüzel kişiler birden fazla hesap sahibi olabilir mi?

Gerçek veya tüzel kişiler birden fazla hesap sahibi olabilir mi?

Evet, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla KEP hesap sahibi olabilirler.

Bireysel hesaplarda işlem yetkilisi eklenebilir mi?

Bireysel hesaplarda işlem yetkilisi eklenebilir mi?

KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP hesaplarına yalnızca hesap sahibi erişebilir ve kullanabilir. Ancak e-Tebligat mevzuatı doğrultusunda KEP ile ilgili ikincil düzenlemeler ile gerçek kişi hesapları için işlem yetkilisi tanımlama değerlendirme aşamasındadır.

TTK’da KEP ile ilgili maddeler nelerdir?

TTK’da KEP ile ilgili maddeler nelerdir?

TTK Madde 18 – (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yeni TTK’nın KEP sistemi ile ilgili düzenleme maddesi olan 1525. Maddesi: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

Kurumsal

Hakkımızda
Kişisel Verilerin Korunması
Duyurular
Basın Haberleri
Dilekçe Örnekleri
Bilgi Bankası
Videolar
Kampanyalar
Destek

ITCKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım ITC Bilgisayar Sistemleri

Çözümler

KEP Çözümleri
e-İrsaliye
e-Müstahsil Makbuzu
e-Serbest Meslek Makbuzu
KEP İK
KEP Mutabakat Çözümleri
KEP Assist Çözümleri
e-İmza Çözümleri
Zaman Damgası
e-Fatura Çözümleri
e-Defter Çözümleri
e-Saklama Çözümleri
e-Arşiv Fatura Çözümleri
e-Yazışma Çözümleri

 

Başvuru

Nasıl Başvuru Yaparım?
Başvuru Evrakları
                                                                                                       
İletişim

İletişim Bilgilerimiz
Banka Bilgileri
Bize Yazın

 

Please publish modules in offcanvas position.

ITC Bilgisayar Sistemleri