BAŞVURU

 

EVRAKLARI

   
   
   
   
   
   

Bireysel e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Bireysel KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

    Bireysel KEP Hesabı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

e-Defter Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir

 • www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
 • Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
 • Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
 • Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgileri.
 • TÜRKKEP E-Defter Başvuru Formu.

 

e-Fatura Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Itckep e-Fatura hizmetlerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “e-Fatura Mükellefi” başvurusu tamamlanmış, kabul edilmiş ve Kamu Sertifika Merkezi’nce mali mührü tahsis edilmiş tüm e-Fatura mükellefleri yararlanabilir.

Kurumsal e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Kurumsal KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti),
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.
 

TÜRKKEP E-imza Uygulaması İçin Gerekli Bşavuru Evrakları

 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi adına kişilerin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vergi levhası,
 • Firma adı, VKN, Ad Soyad, e-posta kullanıcı adı, İletişim tel numarası bilgileri,
 • Türkkep İmza Sözleşmesi.
 

Kurumsal

Hakkımızda
Kişisel Verilerin Korunması
Duyurular
Basın Haberleri
Dilekçe Örnekleri
Bilgi Bankası
Videolar
Kampanyalar
Destek

ITCKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım ITC Bilgisayar Sistemleri

Çözümler

KEP Çözümleri
e-İrsaliye
e-Müstahsil Makbuzu
e-Serbest Meslek Makbuzu
KEP İK
KEP Mutabakat Çözümleri
KEP Assist Çözümleri
e-İmza Çözümleri
Zaman Damgası
e-Fatura Çözümleri
e-Defter Çözümleri
e-Saklama Çözümleri
e-Arşiv Fatura Çözümleri
e-Yazışma Çözümleri

 

Başvuru

Nasıl Başvuru Yaparım?
Başvuru Evrakları
                                                                                                       
İletişim

İletişim Bilgilerimiz
Banka Bilgileri
Bize Yazın

 

Please publish modules in offcanvas position.

ITC Bilgisayar Sistemleri