info@itckep.com

0 216 349 2208

Kep Asist Çözümleri

Bir güven kurumu olan ITCKEP geliştirdiği KEP Assist hizmeti sayesinde kurumların iş süreçlerini etkin ve işlevsel olarak sürdürmelerine olanak sağlar. Kurumlar KEP iletileri ile ilgili konularda çok daha verimli ilerleme imkanı yakalar. KEP Assist, kurumların KEP ile ilgili önemli iş gereksinimlerini karşılayan profesyonel bir sistemdir.

 

ITCKEP KEP Assist Avantajları Nelerdir?

Gelen iletinin ne zaman, kime geldiği ve hangi süreçte olduğu kolaylıkla görüntülenebilir.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
Herhangi bir KEP hesabında işlem yetkisi olmayan ve e-imzası bulunmayan kullanıcılar KEP iletilerini okuyabilir, oluşturabilir ve KEP iletisi süreçlerine dahil olabilir. ITCKEP Asist Çözümleri

KEP iletileri otomatik olarak arşivlenir ve portal üzerinden takip edilebilir.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
Elektronik doküman imzalama ile gönderilmeye hazır KEP iletisi içerisindeki dokümanı (PDF) imzalanabilir.
Yetkili kişi, şirket içi süreçlere göre, gelen KEP iletisinin ilgili kişi veya departmanlara dağıtımını sağlar.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
   

 

İşlem Yetkilisi Olmayan Çalışanlarınızı Güçlendiren Uygulama

Standart KEP Webmail yalnızca işlem yetkililerinin erişimine açıktır. KEP Assist ise gelen KEP iletilerini muhaberat birimi mantığı ile işlem yetkilisi olmayan çalışanlara ek iş yükü oluşturmadan yönlendirmenizi mümkün kılar. İşlem yetkilisi olmayan çalışanlar gönderilecek KEP iletilerini kolaylıkla oluşturabilir. İşlem yetkililerinin iş yükü ise gönderilen KEP iletilerinin imzalanması çerçevesinde sürdürülebilir. KEP Assist pratik, hızlı ve çevre dostu bir sistemdir.

ITCKEP KEP ASSİST NEDİR?

ITCKEP KEP Assist; bir ya da birden fazla kurumsal KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabına sahip olan şirketlerin, kendi yapılarına göre belirledikleri kurallarla oluşturdukları çalışan grupları üzerinden, KEP iletilerinin yönetimini yapabildikleri profesyonel bir uygulamadır. ITCKEP’in geliştirdiği KEP Assist uygulaması ile şirketler ve kurumlar KEP odaklı işlemlerini daha kolay, etkin ve hızlı bir şekilde sürdürebilir. EYP (Elektronik Yazışma Paketi) iletilerinin ve e-Tebligatların da yönetilebildiği KEP Assist uygulaması sayesinde tüm elektronik iletiler, başka hiçbir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan yönetilebilir ve cevaplandırılabilir.

KEP Assist kullanmak için KEP işlem yetkilisi olma koşulu aranmaz. İşlem yetkilisi olmayan çalışanlar da kendilerine kullanıcı adı tanımlanması halinde ileti yönetimi yapabilirler.

EYP 1.3 ve 2.0 iletilerinin de rahatlıkla yönetilebildiği KEP Assist uygulamasında kurumların DETSİS numarası bulma zahmeti ortadan kalkar. Kurumların DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) numaraları, KEP Assist uygulamasında entegre olduğu için EYP iletilerinin gönderimi kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

KEP Assist, imzacı özelliği sayesinde gönderilen belge ve iletilerin tek ya da toplu olarak imzalanmasını sağlar. KEP Assist uygulaması ile KEP iletilerine eklenen dosyalar, e-İmza (Elektronik İmza) ile imzalanabilir ve birçok dosya tek seferde, birden fazla yetkiliye imzalanması için gönderilebilir. Yetkililer, KEP Assist uygulaması üzerinden e-İmzaları ile istedikleri yer ve zamanda doküman imzalayabilir.

ITCKEP KEP ASSİST’İN AVANTAJLARI NELERDİR?

ITCKEP KEP Assist; hızlı, pratik ve çevre dostu olan profesyonel bir uygulamadır. Kullanıcılarına zaman, iş gücü, maliyet ve kaliteli iletişim konusunda büyük avantajlar sağlar. ITCKEP KEP Assist uygulamasının kullanıcılarına sunduğu bazı avantajlar şöyle sıralanabilir:
 • Yetkili olan kişi, şirket veya kurumun belirlediği kurallar çerçevesinde, kendilerine ulaşan KEP iletilerinin ilgili olan kişi ya da departmanlara dağıtımını sağlar.
 • E-İmzası bulunmayan veya işlem yetkisi olmayan çalışanlar KEP iletilerini oluşturabilir, okuyabilir ve KEP süreçlerine dahil olabilir.
 • Elektronik iletilerin kime ne zaman gönderildiği ve hangi süreçte olduğu bilgileri kolaylıkla görüntülenebilir.
 • Elektronik doküman imzalama yöntemi ile gönderilmeye uygun olan KEP iletisi içerisindeki PDF’ler imzalanabilir.
 • KEP iletilerinin delillerle birlikte ilişkilendirilip arşivlenmesini sağlar.

ITCKEP KEP ASSİST UYGULAMASINI KİMLER KULLANABİLİR?

ITCKEP KEP Assist uygulamasının kullanım alanları oldukça geniştir. Kullanıcılarına elektronik ileti yönetiminde büyük kolaylıklar sağlayan ITCKEP KEP Assist’in kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

 • Yoğun şekilde KEP alışverişi yapan kurumlar ve şirketler,
 • E-Tebligat gönderimi yapan kurumlar ve şirketler,
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Mesaj Merkezi) hesabı olan kurumlar,
 • İş birimleri farklı lokasyonlarda olan kurumlar ve şirketler,
 • Birden fazla imzacısı olan kurumlar ve şirketler.

ITCKEP KEP ASSİST İLE KEP WEB MAİL ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Standart KEP Web Mail’de gerçekleştirilmesi uzun süren birçok iş ve işlem ITCKEP KEP Assist uygulaması ile çok daha kolay şekilde yönetilebilir. ITCKEP KEP Assist, KEP iletişiminde rol oynayan departmanların kalitesini ve kapasitesini artırır. ITCKEP KEP Assist, elektronik iletişim konusunda hataları minimize ederek işlem verimliliğinin artmasını sağlar. KEP Assist uygulaması, KEP Web Mail’in aksine işlem yetkilisi olmayan çalışanların da KEP iletileri oluşturmasına imkân sağlar. KEP Assist ve KEP Web Mail arasındaki bazı farklar ise şöyle sıralanabilir:

 • Birden fazla UETS hesabı ve KEP adresi tek yerden yönetilebilir.
 • KEP İletileri ve belgeler tek tek ya da toplu olarak imzalanabilir.
 • Gelen KEP İletileri oluşturulan gruplara belli kurallar çerçevesinde iletilir. Departmanlara ya da kişilere yönlendirilen KEP iletileri başka biri tarafından görüntülenemez. Böylece iletişim mahremiyeti sağlanmış olur.
 • İşlem yetkisi bulunmayan kullanıcılar da KEP süreçlerine dahil edilebilir.
 • Kurumların DETSİS numarası ITCKEP KEP Assist uygulamasına entegredir. Böylece EYP gönderimleri çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ITCKEP KEP ASSIST UYGULAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurumlara ve şirketlere birçok avantaj sağlayan ITCKEP KEP Assist uygulamasına sahip olmak için ITCKEP’in resmî internet sitesinde yer alan kullanici-talep-formu/ ile online olarak başvurunuzu yapabilir ya da 81 ilde hizmet veren yaklaşık 200 ITCKEP başvuru merkezi üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.