info@itckep.com

0 216 349 2208

Başvuru Evrakları

ITCKEP çözümlerine başvurmak için gerekli evrakları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bu evrakları ITCKEP Başvuru Merkezleri‘ne ileterek başvurunuzu yapabilir veya ücret karşılığında kayıt yetkilisinin bulunduğunuz adrese gelmesini talep edebilirsiniz.

 

 

Bireysel e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Bireysel KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

    Bireysel KEP Hesabı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

e-Defter Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir

  • www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
  • Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
  • Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
  • Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgileri.
  • e-Defter Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

e-Fatura Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Itckep e-Fatura hizmetlerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “e-Fatura Mükellefi” başvurusu tamamlanmış, kabul edilmiş ve Kamu Sertifika Merkezi’nce mali mührü tahsis edilmiş tüm e-Fatura mükellefleri yararlanabilir.

İmza Uygulaması İçin Gerekli Başvuru Evrakları

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,

Tüzel kişi adına kişilerin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

Vergi levhası,

Firma adı, VKN, Ad Soyad, e-posta kullanıcı adı, İletişim tel numarası bilgileri,

 

 

Kurumsal e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Kurumsal KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

  • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
  • Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti),
  • ITCKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.